Read input to batch file

07/01/2012 00:49

@echo off

set vek=
set /p vek=Kolko mas rokov? %=%
set meno=
set /p meno=Ako sa volas? %=%
echo Volas sa teda %meno% a mas %vek% rokov.

if %vek% gtr 18 (
echo Mas viac nez 18 rokov
echo Si dospely.
)
if %vek% lss 18 echo Este si dieta.

Tags:

| | |